• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany

Disleksija yra visą gyvenimą besitęsiantys sunkumai, būdingi 1 iš 10 žmonių Europoje. Nors dauguma disleksiją sieja tik su sunkumais taisyklingai ir sklandžiai perskaityti bei užrašyti žodžius, tačiau tai yra daugialypė problema, kuri turi įtakos ne tik raštingumo įgūdžių įgijimui. Pagrindinis DYS2GO tikslas – sukurti motyvuojančius ir stimuliuojančius lavinamuosius žaidimus, naudojamus mobiliuose įrenginiuose, kurie padėtų lavinti įgūdžius, būtinus jauniems asmenims, turintiems disleksiją.
Antrasis projekto partnerių susitikimas Brėmene

Antrasis projekto partnerių susitikimas Brėmene

Gražiame Brėmeno mieste įvyko antrasis projekto DYS2GO partnerių susitikimas. Šiame susitikime buvo patvirtintas pirmasis partnerių sukurtas intelektinis produktas „Disleksiją turinčių asmenų pagrindiniai ugdymo principai“ ir pradėti kito etapo darbai. Dabartiniame projekto etape partneriai rengia medžiagą lavinamųjų žaidimų programėlės kūrimui. Su informacija apie tolesnes projekto veiklas ir rezultatus galite susipažinti nuolatos skaitydami šį tinklalapį.


Kick-off meeting

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Vienoje

Pirmasis naujo ERASMUS+ projekto DYS2GO partnerių susitikimas įvyko Vienoje 2018 metų lapkričio mėn. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo nusistatyti metodus ir priemones, padėsiančius pasiekti projekto rezultatus. Jauki susitikimo atmosfera buvo sukurta Vienos medijų mokyklos (Vienna Media School) patalpose. Dalyviai dalijosi savo patirtimi ir idėjomis, kaip padidinti projekto poveikį. Buvo aptarti planuojami projekto darbai, taip pat darbų atlikimo grafikas bei projekto etapai. Visi partneriai išvyko turėdami aiškų supratimą apie savo atsakomybes bei funkcijas projekte. Kitas susitikimas suplanuotas 2019 m. kovo mėnesį Brėmene.