• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany

Disleksija ir stāvoklis, kas ilgst visa mūža garumā, ir uzskats, ka tas Eiropā ir sastopams 1 no 10 cilvēkiem. Lielākā daļa reducē disleksiju tikai uz lasīšanas vai rakstīšanas grūtībām. Tomēr disleksija ir daudzšķautņaina problēma, kas ietekmē ne tikai lasīprasmes apguvi. Galvenais DYS2GO mērķis ir nodrošināt virkni mobilu, augsti motivējošu un stimulējošu mācību spēļu izveidi un nodrošināšanu rūpīgi izvēlētu prasmju veicināšanai, kas ir nozīmīgas jauniešiem ar disleksiju.
Otrā projekta tikšanās Brēmenē

Otrā projekta tikšanās Brēmenē

Brīnišķīgā Brēmene bija mājvieta projekta DYS2GO otrajai tikšnās reizei. Pirmā projekta rezultātu pēdējā versija fokusējās uz pedagoģisko ietvaru un tika apstiprināta; tika uzsākta jauna projekta pakāpe. Kopš šī brīža partneru organizācijas veltīs savus spēkus, lai izveidotu mācīšanās aplikācijas. Regulāri sekojiet projekta mājas lapai, lai iepazītu jaunāko ievietoto informāciju.


Kick-off meeting

Projekta partneru “Kick-off” tikšanās

Visi jaunā Erasmus+ projekta DYS2GO partneri tikās Vīnē, 2018. gada novembrī. Galvenais mērķis bija noteikt metodes un ceļus, kā nonākt pie projekta iznākuma. Tikšanās notika jaukā gaisotnē Vīnes Mediju skolā, dalībnieki dalījās ar savu pieredzi un idejām, lai pastiprinātu projekta ietekmi. Tika noteikti uzdevumi un arī projekta norises grafiks un posmi. Visi partneri aizbrauca ar skaidrām idejām par saviem uzdevumiem un lomām projekta īstenošanā. Nākamā tikšanās tiek plānota 2019. gada martā Brēmenē.