• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany

Disleksija ir stāvoklis, kas ilgst visa mūža garumā, ir uzskats, ka tas Eiropā ir sastopams 1 no 10 cilvēkiem. Lielākā daļa reducē disleksiju tikai uz lasīšanas vai rakstīšanas grūtībām. Tomēr disleksija ir daudzšķautņaina problēma, kas ietekmē ne tikai lasīprasmes apguvi. Galvenais DYS2GO mērķis ir nodrošināt virkni mobilu, augsti motivējošu un stimulējošu mācību spēļu izveidi un nodrošināšanu rūpīgi izvēlētu prasmju veicināšanai, kas ir nozīmīgas jauniešiem ar disleksiju.
DYS2GO Games

Nenokavē!

Šobrīd vari lejupielādēt DYS2GO lietotni Android, Apple un Windows.

DYS2GO lietotne ir pieejama šeit.

Tiešsaistes tikšanās

Tiešsaistes tikšanās

Sakarā ar ceļošanas ierobežojumiem un COVID-19, divas no plānotajām projekta tikšanās rezēm nevarēja notikt klātienā – Kauņā un Rīga, par spīti tam, darbs pie projekta turpinās. Projekta komanda ir radusi iespēju mainīt tikšanās vietu no klātienes – neklātienē. Virtuālās tikšanās notika 18.06.2020 un 17.09.2020.
Katras sanāksmes galvenais diskusiju temats bija izstrādātās spēles. Visi projekta partneri iesaistījās spēlēm nepieciešamo scenāriju un failu izstrādē, kā arī spēļu testēšanā. Vācijas partneris GedonSoft nodrošināja atbalstu spēļu programmēšanā. Jau drīzumā DYS2GO projekta komanda iepazīstinās Jūs ar projekta rezultātu.

Projekta trešā tikšanās Rusē

Projekta trešā tikšanās Rusē

Trešo reizi projekta partneri tikās Bulgārijas pilsētā Rusē 2019. gada oktobrī. Prezentācijas un diskusijas tika orientētas galvenokārt uz spēļu specifikāciju un mediju failu pilnveidi. Tika apstiprināta spēļu struktūra, partneri iepazīstināja ar savām idejām par sižeta līnijām. Vācu partneri prezentēja demo versiju DYS2GO aplikācijai Androīdu ierīcēm un Windows. Visi partneri nodrošināja atgriezenisko saiti, kas tiks īstenota turpmākajās divās nedēļās. Visās partneru valstīs jau ir notikuši pirmie izplatīšanas pasākumi, mērķa grupas ir iesaistītas projektā. Nonākot pie nākamās projekta pakāpes plānošanas, partneri apsprieda personāla apmācību Kauņā, kas tiek plānota 2020. gada maijā.


Otrā projekta tikšanās Brēmenē

Otrā projekta tikšanās Brēmenē

Brīnišķīgā Brēmene bija mājvieta projekta DYS2GO otrajai tikšnās reizei. Pirmā projekta rezultātu pēdējā versija fokusējās uz pedagoģisko ietvaru un tika apstiprināta; tika uzsākta jauna projekta pakāpe. Kopš šī brīža partneru organizācijas veltīs savus spēkus, lai izveidotu mācīšanās aplikācijas. Regulāri sekojiet projekta mājas lapai, lai iepazītu jaunāko ievietoto informāciju.


Kick-off meeting

Projekta partneru “Kick-off” tikšanās

Visi jaunā Erasmus+ projekta DYS2GO partneri tikās Vīnē, 2018. gada novembrī. Galvenais mērķis bija noteikt metodes un ceļus, kā nonākt pie projekta iznākuma. Tikšanās notika jaukā gaisotnē Vīnes Mediju skolā, dalībnieki dalījās ar savu pieredzi un idejām, lai pastiprinātu projekta ietekmi. Tika noteikti uzdevumi un arī projekta norises grafiks un posmi. Visi partneri aizbrauca ar skaidrām idejām par saviem uzdevumiem un lomām projekta īstenošanā. Nākamā tikšanās tiek plānota 2019. gada martā Brēmenē.