• English
 • Latvia
 • Austria
 • български
 • Česky
 • Lithuania
 • Germany


ЗА ПРОЕКТА

Проектът Обучителни игри за младежи с дислексия е съ-финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз.

Договор No.: 2018-1-LV01-KA204-046970

Целта на проекта е да създаде разнообразни обучителни игри, които да мотивират и да стимулират развиването на внимателно подбран набор от умения, които са важни за младежите с дислексия.

Хората с дислексия трябва постоянно да тренират своите възприятия, в противен случай мерките за приобщаващо образование (в професионалните училища, университетите или центровете за професионална квалификация) няма да постигнат нужния ефект. Добре развитите възприятия са предпоставка за добра фонологична и ортографична обработка. Приобщаващото образование изисква учащите, които изпитват затруднения да имат достъп до индивидуални обучителни ресурси (например, асистиращи технологични средства), за да могат да учат по начини, които компенсират техните дефицити. Интерактивните упражнения могат да помогнат на човек с дислексия да тренира определени умения. Такива упражнения са налице, но мнозинството от тях са концентрирани върху децата в по-ранна възраст и обикновено не адресират конкретни проблеми. Не е изненадващо, че младежите с дислексия не харесват тези упражнения, считайки ги за прекалено лесни или детински. Следователно, необходимо е създаването на игри, които да са съобразени с потребностите на младежите от целевата група, като отчитат техните предпочитания. Подобни занимания обикновено се провеждат следобед или вечер (най-често в центрове за неформално образование) и е добре да са под наблюдението на учители/обучители, специализирали в областта на дислексията.

Успешните проекти по програма Грюндвиг EDYSGATE (2008) и DYS 2.0 (2011) се занимаваха с това предизвикателство, като създадоха многобройни обучителни игри за младежи с дислексия, използвайки платформата на Windows. През 2009 г. тези обучителни игри бяха отличени с наградите Austrian Multimedia Prix в категория „Социални услуги“ и Тhe World Summit Award в категория „Е-learning”. С времето и бързото развитие на технологиите нараства потребността от разработване на мобилна версия на игрите.

Мобилните устройства станаха много по-функционални (не само от техническа гледна точка) и популярни, особено сред младите хора, и това предлага големи възможности за учене „навсякъде и по всяко време цел“. Настоящите игри са налични чрез интернет браузър и са създадени да работят на компютър с десктоп, клавиатура и мишка, на относително голям екран. Сега е нужно обучителните игри да бъдат преобразувани по начин, който да позволява:

 1. след като веднъж приложението е изтеглено, да не се изисква интернет връзка (осигурявайки по този начин възможност за учене “навсякъде и по всяко време”)
 2. интерфейсът да се адаптира към по-малки екрани
 3. да са налице функции, позволяващи използване на тъч скрийн
 4. дизайнът на приложението да е наистина интуитивен

DYS2GO си поставя задачата да отговори на тези изисквания както на младежите с дислексия, така и на учителите/обучителите, които работят с тях.

Фокусът ще бъде насочен в следните 7 направления:

 1. Зрителна дискриминация
 2. Зрителна памет
 3. Зрителна последователност
 4. Слухова дискриминация
 5. Слухова памет
 6. Слухова последователност
 7. Пространствена ориентация (горе, долу, отзад, отпред, ляво, дясно)

Игрите ще бъдат достъпни за мобилни устройства (Android, Apple IOS), както и за Windows платформата (десктоп компютри и таблети). Игрите по проекта DYS2GO ще бъдат мини-обучителни игри, базирани на подходи за трениране на възприятията на учащи със специфични образователни потребности. Приложенията ще са придружени с ръководство за учители как да използват приложенията в клас. Ръководството, както и самите приложения, ще са достъпни безплатно на английски, български, латвийски, литовски, немски и чешки.