• English
 • Latvia
 • Austria
 • български
 • Česky
 • Lithuania
 • Germany


APIE PROJEKTĄ

Projektą „Lavinamieji žaidimai jaunuoliams, turintiems disleksiją – DYS2GO“ „Learning games for dyslexic young adults - DYS2GO) finansuoja „Erasmus+“ Europos Sąjungos programa.

Sutarties Nr. : 2018-1-LV01-KA204-046970

PagrindinisDYS2GO tikslas – sukurti motyvuojančius ir stimuliuojančius lavinamuosius žaidimus, naudojamus mobiliuose įrenginiuose, kurie padėtų lavinti įgūdžius, būtinus jauniems asmenims, turintiems disleksiją.

Disleksiją turintis asmuo turi reguliariai lavinti savo įgūdžius, kitaip visos įtraukiojo ugdymo priemonės, pavyzdžiui, profesiniame mokyme, aukštajame moksle ar tęstiniuose suaugusiųjų mokymuose, gali nepasiteisinti. Toks lavinimas yra būtina fonologinio ir ortografinio informacijos apdorojimo sąlyga. Įtraukiojo ugdymo sistemoje visos individualios lavinimo priemonės (pavyzdžiui, skaitmeninės priemonės, pritaikytos bendriesiems ar specialiesiems ugdymosi poreikiams) turi būti prieinamos norint mokytis įvairiais būdais, kompensuojančiais trūkumus. Disleksiją turintiems asmenims interaktyvios užduotys gali padėti lavinti specifinius įgūdžius. Tokių užduočių yra, tačiau dauguma jų yra skirtos vaikams ir dažniausiai nesprendžia specifinių problemų. Nieko stebėtina, kad jaunuoliams, turintiems disleksiją, tokios užduotys nepatinka dėl jų vaikiško pobūdžio arba dėl to, kad jos neatrodo tinkamos. Todėl kyla lavinimo priemonių, skirtų jaunuoliams (nuo 16 m. ir vyresniems), turintiems disleksiją, poreikis. Dažniausiai toks lavinimas turi vykti popietėmis ar vakarais (nebe formaliojo švietimo institucijose) ir būti vedamas mokytojų (specialistų), turinčių patirties teikti pagalbą disleksiją turintiems asmenims.

Sėkmingai įgyvendinti GRUNDTVIG projektai EDYSGATE (2008 m.) ir DYS 2.0 (2011 m.) sprendė šį iššūkį sukūrę lavinamųjų žaidimų jaunuoliams, turintiems disleksiją, „Windows platformoje. Šie lavinamieji žaidimai buvo apdovanoti kaip geriausi 2009 m. „Austrian Multimedia Prix socialinių paslaugų kategorijoje ir 2009 m. „World Summit Award e. mokymosi ir ugdymo kategorijoje. Tačiau auga žaidimų versijos mobiliesiems įrenginiams poreikis.

Mobilieji įrenginiai iš tiesų tapo nepaprastai galingi (ne tik techniniu požiūriu) ir populiarūs, ypač jaunuolių tarpe, ir siūlo didžiules galimybes lavintis „bet kur ir bet kada, ypač mūsų tikslinei grupei. Aukščiau minėtų projektų metu sukurti žaidimai buvo prieinami tik realiu laiku, naudojantis interneto ryšiu ir buvo sukurti taip, kad veiktų kompiuteryje su santykinai dideliu ekranu, naudojantis klaviatūra bei pele. Todėl būtina lavinamuosius žaidimus perkelti taip, kad:

 1. parsisiuntus programėlę interneto ryšys daugiau nebūtų reikalingas (lavinimasis „bet kur ir bet kada);
 2. jie būtų pritaikomi mažesniems ekranams;
 3. būtų panaudotos liečiamo ekrano funkcijos;
 4. programėlės dizainas būtų intuityvus (nekeliantis klausimų).

DYS2GO atitiks šiuos poreikius ir bus pritaikyti tiek mokytojams/specialistams, tiek disleksiją turintiems jaunuoliams.

Lavinamuosiuose žaidimuose bus lavinamos šios 7 sritys:

 1. Regimasis išskyrimas
 2. Regimoji atmintis
 3. Regimoji seka /nuosekli regimoji seka
 4. Girdimasis išskyrimas
 5. Girdimoji atmintis
 6. Girdimoji seka /nuosekli girdimoji seka
 7. Erdvinis išsidėstymas (pvz., viršuje, apačioje, už, priešais, kairėje, dešinėje).

Žaidimus bus galima žaisti mobiliuosiuose įrenginiuose („Android, „Apple IOS) bei „Windows darbalaukyje (taip pat planuojama „Windows planšetėse). DYS2GO žaidimai bus nedidelės apimties žaidimai, paremti metodais specialiesiems ugdymosi poreikiams lavinti. Lavinamųjų žaidimų programėlės turės mokytojo vadovą, aprašantį, kaip naudoti programėlę klasėje. Programėlės ir mokytojo vadovas bus parengti anglų, vokiečių, latvių, čekų, lietuvių ir bulgarų kalbomis.