• English
 • Latvia
 • Austria
 • български
 • Česky
 • Lithuania
 • Germany


PAR PROJEKTU

Projekts Learning games for Dyslexic young adults (mācību spēles jauniešiem ar disleksiju) tiek ko-finansēts no Eiropas Savienības Erasmus+ Programmas.

Vienošanās Nr.: 2018-1-LV01-KA204-046970

Projekta mērķis ir izveidot un nodrošināt virkni mobilas, augsti motivējošas un stimulējošas mācību spēles, lai pilnveidotu rūpīgi izvēlētu prasmju paaugstināšanu, kas ir nozīmīgas jauniešiem ar disleksiju.

Personām ar disleksiju nepieciešams trenēt uztveres prasmes, citādi visi iekļaujošās izglītības pasākumi, piemēram, profesionālajā izglītībā, augstākajā izglītībā vai tālākizglītībā, var būt neveiksmīgi. Šāda veida treniņi var būt kā priekšnoteikums sekmīgai fonoloģiskajai un ortogrāfiskajai datu apstrādei. Iekļaujošā mācīšanās prasa pieejamību individuālajiem mācību resursiem (piem., digitāliem mācību materiāliem, kas domāti/veidoti vispārējām vai specifiskām mācību vajadzībām), lai mācītos dažādos veidos, kas kompensē deficītus. Interaktīvie vingrinājumi var palīdzēt personām ar disleksiju trenēt specifiskas prasmes. Tādi vingrinājumi ir pieejami, bet to lielākā daļa ir domāti bērniem un parasti netiek veltīti specifiskām problēmām. Nav pārsteigums, ka jauniešiem, kam ir disleksija, nepatīk šie vingrinājumi, jo viņi mēdz būt bērnišķīgāki vai arī uzskata tos par nepieņemamiem. Tāpēc ir nepieciešamība izveidot tādus mācību materiālus, kas ir veidoti tieši jauniešiem ar disleksiju vecumā no 16 gadiem un vairāk. Parasti šie treniņi notiek pēcpusdienā vai vakaros (ārpus formālās izglītības iestādēm) un to nodrošina skolotāji/treneri, kas ir speciālisti disleksijas jomā.

Veiksmīgais GRUNDTVIG projekts EDYSGATE (2008) un DYS 2.0 (2011) rosināja šo izaicinājumu nodrošināt mācību spēles jauniešiem ar disleksiju Window platformā. Šīs mācību spēles ieguva Austrijas Multimediju balvu 2009. gadā / sociālo pakalpojumu kategorijā 2009 un Pasaules Summit balvu 2009 / e-mācīšanās / izglītības. Neskatoties uz to, ir aizvien pieaugošs pieprasījums pēc spēļu mobilajām versijām.

Mobilās ierīces tiešām ir kļuvušas ievērojami spēcīgas (ne tikai no tehniskā viedokļa) un populāras īpaši jauniešu vidū un piedāvā milzīgas iespējas mācīties “jebkur un jebkurā laikā” īpaši mūsu mērķgrupai. Esošās spēles ir nodrošinātas tiešsaistē caur internetu un tika radītas, lai strādātu uz stacionārajiem datoriem ar klaviatūru un peli uz samērā liela ekrāna. Tādēļ ir nepieciešams pārnest un pārveidot mācību spēles tā, lai:

 1. ja reiz spēle ir lejuplādēta, interneta savienojums vairāk nav nepieciešams (var mācītie jebkur un jebkurā laikā)
 2. lietotāja saskarsme/darbošanās ir adaptēta mazākiem
 3. tiek atbalstītas skārienjutīgās īpatnības
 4. app dizains kļūst patiešām intuitīvs (netiek uzdoti jautājumi)

DYS2GO nodrošinās šīs vajadzības un uzrunās abus: gan skolotājus/trenerus, ganjauniešus, kam ir disleksija.

Akcents būs uz 7 šādām jomāmThe focus will be on the following 7 areas:

 1. vizuālā atšķiršana,
 2. vizuālā atmiņa,
 3. vizuālā secība,
 4. audiālā atšķiršana,
 5. audiālā atmiņa,
 6. audiālā secība ,
 7. telpiskais novietojums (piem., augšā, apakšā, aiz, virs, pa kreisi, pa labi).

Spēles būs pieejamas mobilajām ierīcēm (Android, Apple IOS), kā arī Windows darba virsmai (plānots arī Windows planšetēm). DYS2GO spēles būs mini-mācīšanās spēles, kas balstītas uztveres treniņa pieejā speciālajā izglītībā. Mācību spēlēm tiks izveidots skolotāja ceļvedis, kā lietot apps klasē. Apps un skolotāja ceļvedis būs pieejams bez maksas angļu, vācu, latviešu, čehu, lietuviešu un bulgāru valodā.