• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany


PAR MUMS

DYS2GO projektā ir 6 organizācijas no dažādām Eiropas valstīm:

6 organizācijas no dažādām Eiropas valstīm

DYS2GO projektu koordinē Latvijas Universitate un kopā ar Socialiniu projektu institutas bija jau kopš paša sākuma.

Julita Piguleviciene  + koordinatore Ilze Ivanova

Julita Piguleviciene + koordinatore Ilze Ivanova

DYS2GO projekts ir kā turpinājums izteikti sekmīgam priekštecim, projektiem Edysgate un DYS 2.0, kurus koordinēja Elearning Concepts un Rietsch KG:

Petra Rietsch  + Joachim Hohn

Petra Rietsch + Joachim Hohn

Vācijas organizācija GedonSoft GmbH ir atbildīga par spēļu tehnisko risinājumu un Bulgārijas Disleksijas asociācija pārraudzīs, vai spēles piepildīs mērķgrupas vajadzības.

Daniela Boneva + Elena Mihova + Thomas Deharde

Daniela Boneva + Elena Mihova + Thomas Deharde

Čehu partneri, Euroface Consulting, ir piedalījušies vairākos projektos, kas veltīti disleksijas jautājumiem un ir iedzīvinājuši rezultātus Čehijas republikā:

Martina Derkova + Katerina Nevralova

Martina Derkova + Katerina Nevralova