• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany

Дислексията е състояние, което съпътства човек през целия му живот, и засяга 1/10 от населението на Европа. Повечето хора свеждат дислексията само до затруднения с четенето и писането, но дислексията е многообразна и оказва влияние не само уменията за учене. Основната цел на DYS2GO е да създаде различни обучителни игри, които да мотивират и да стимулират развиването на внимателно подбран набор от умения, които са важни за младежите с дислексия.
Заключителна конференция

Заключителна конференция

На 23 март 2021 се проведе заключителната конференция по проект DYS2GO, на която бяха представени крайните резултати от 2,5-годишната работа по проекта. От страна на партньорите в конференцията взеха участие експерти по дислексия. Участниците, чиито брой надхвърли 300, имаха възможността да получат информация за полезни методи и материали за подкрепа на учащи с дислексия, както и за добри практики, прилагани в различни страни. Бяха представени и демонстрирани DYS2GO обучителните игри, които се явяват главният резултат от проекта, като фокусът бе на тяхната приложимост в дългосрочен план.
Повече подробности, както и презентациите от конференцията може да намерите в секция "Свали".


DYS2GO Games

Не пропускайте!

Сега може да свалите DYS2GO игрите за Android, Apple и Windows.

DYS2GO игрите са достъпни тук.


Final meeting

Заключителна среща по проект DYS2GO

В самия край на проектния период, на 30 март 2021 г. всички партньори по проекта се срещнаха онлайн, за да споделят впечатления от заключителната конференция, мнението на участниците в нея и да обсъдят и планират подготовката на финалния отчет. И тъй като всички участници в тази среща са активно ангажирани с проекта от самото му начало през 2018 година, това бе чудесна възможност да дискутират проекта като цяло, трудностите по пътя на неговото реализиране и постигнатите резултати. Партньорството като цяло бе оценено като много успешно и партньорите изразиха намерението си да продължат сътрудничеството и след края на този проект. Партньорите взеха решение отчета с оценката на участниците в тестването на обучителните игри да бъде публикуван на сайта на проекта (може да го намерите в секцията "Свали"), както и да продължат да разпространяват информация за разработените игри, за да достигнат те до възможно по-голям брой учащи и учители, което от своя страна би осигурило и устойчивостта на постигнатото в рамките на проекта.


Online meetings

Още онлайн срещи

Поради създалата се извънредна обстановка във връзка с пандемията от Ковид-19 през последните няколко месеца на проекта се наложи срещите между партньорите да се провеждат онлайн, което даде възможност да бъдат пълноценно използвани възможностите на интернет. Организирането на онлайн срещи се оказа безспорно по-лесно от организирането на "срещи на живо" и ние се възползвахме от възможността да работим заедно по реализирането на проектните дейности в максимална степен.

За последните два месеца бяха проведени три онлайн работни срещи между партньорите (2 и 16 декември 2020 и 25 януари 2021), на които се обсъждаха подготовката и провеждането на дейностите по тестване и оценка на разработените DYS2GO обучителни игри с представители на целевите групи - учители и ученици.


Онлайн срещи

Онлайн срещи

Поради наложените ограничения в пътуванията между страните във връзка с пандемията от КОВИД-19 се оказа невъзможно две от планираните проектни срещи – в Каунас и в Рига, да бъдат реализирани според първоначалния план. Това обаче не попречи работата по проекта като партньорите използваха алтернативни начини на комуникация и проведоха онлайн срещи на 18 юни и на 17 септември 2020 г.
Основната тема за дискусия беше текущото състояние на разработваните обучителни игри. Всички партньори работят активно по изготвянето на медиа файловете, разработването на сюжетните игри и тяхното тестване. Немските партньори от GedonSoft имат водещата роля в програмирането, подпомогнати от останалите партньори. Екипът на DYS2GO ще представи в най-скоро време готовите игри.


Трета работна среща в Русе

Трета работна среща в Русе

През октомври 2019 партньoрите се събраха на трeта на работна среща по проекта в гр.Русе, България. Презентациите и дискусиите в основната си част бяха насочени към подготовка на спецификациите на игрите и разработване на медиа файловете. Одобрена бе структурата на игрите. Всички партньори представиха своите идеи за т.нар. игри-истории. Партньорите от Германия демонстрираха демо-версията на DYS2GO приложението за Windows и Android. Всички партньори направиха своите коментари по текущата разработка, които ще бъдат взети под внимание за по-нататъшното усъвършенстване на продукта. Партньорите обсъдиха и предстоящото вътрешно обучение за използването на приложението, което ще се проведе през м.май 2020 г. в Каунас. Литва. Във всички страни партньори вече е направено първото информативно представяне на проекта, неговите цели и очаквани резултати пред целевите групи.


Втора проектна среща в Бремен

Втора проектна среща в Бремен

Красивият град Бремен беше домакин на втората среща по проекта DYS2GO. Партньорите одобриха окончателния вариант на първият проектен продукт: Педагогическата рамка, която ще е основа за разработване на обучителните игри. В следващите месеци партньорите ще се съсредоточат върху разработване на игрите. За актуална информация относно хода на проектните дейности, моля посещавайте редовно сайта на проекта.


Kick-off meeting

Първа работна среща на партньорите в проекта

Всички партньори по новия Erasmus+ проект DYS2GO се срещнаха във Виена през ноември 2018. Основната цел на срещата бе да се обсъдят методите и начините за постигане целите на проекта. Срещата се проведе в приятната атмосфера на Vienna Media School. Участниците споделиха своя опит и идеи по темата на проекта и как неговите резултати да достигнат до по-широка аудитория. Задачите за предстоящите няколко месеца бяха уточнени, както и програмата и етапите на реализация на проекта. Следващата среща е планирана за м. март 2019, в гр.Бремен, Германия.