• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany


ЗА НАС

Проектният екип на DYS2GO се състои от 6 организации от различни европейски страни.

6 организации от различни европейски страни:

Координатор е Латвийския Университет и заедно с Института за социални проекти от Литва са в проекта от самото начало.

Йолита Пигулевичиене (Литва) и координаторът Илзе Иванова (Латвия)

Йолита Пигулевичиене (Литва) и координаторът Илзе Иванова (Латвия)

Проектът DYS2GO наследява изкличително успешени предшественици – проектите Edysgate и DYS 2.0, координирани от Elearning Concepts и Rietsch KG (Австрия).

Петра Рич и Йоаким Хьон (Австрия)

Петра Рич и Йоаким Хьон (Австрия)

Германската фирма GedonSoft GmbH е отговорна за техническите решения относно игрите, а Асоциация Дислексия - България - за това доколко разработваните игри съответстват на нуждите на целевата група.

Даниела Бонева и Елена Михова (Асоциация Дислексия – България) и Томас Деарде (GedonSoft)

Даниела Бонева и Елена Михова (Асоциация Дислексия – България) и Томас Деарде (GedonSoft)

Партньорът от Чехия, Euroface Consulting, е участвал в няколко проекта, свързани с дислексия и въвеждането на техните резултати в Република Чехия.

Martina Derkova + Katerina Nevralova

Мартина Деркова и Катерина Невралова (Euroface Consulting)