• English
 • Latvia
 • Austria
 • български
 • Česky
 • Lithuania
 • Germany


O PROJEKTU

Projekt Výukové hry pro mladé dospělé s dyslexií je spolufinancován evropským programem Erasmus+ .

Číslo projektu: 2018-1-LV01-KA204-046970

Cílem projektu je poskytnout škálu mobilních výukových her, vysoce motivujících a stimulujících a zaměřených na pečlivě vybraný rozsah dovedností, o kterých je známo, že jsou důležité pro mladé dospělé s dyslexií.

Člověk, který trpí dyslexií, musí pravidelně procvičovat své vnímání. Pokud tak nečiní, ani aplikovaná opatření inkluzivního vzdělávání neplní svůj účel, a nezáleží zda na tom, zda je studentem všeobecné střední školy, odborné školy či univerzity. Tento trénink je předpokladem pro fonologické a ortografické zpracovávání. Inkluzivní učení vyžaduje přístup k jednotlivým vzdělávacím prostředkům (například digitální učební nástroje přizpůsobené obecným nebo specifickým potřebám vzdělávání), aby bylo možné učit se různými způsoby, které kompenzují různé nedostatky. Interaktivní cvičení pomáhají dyslektikům trénovat specifické dovednosti. Taková cvičení jsou dnes k dispozici, ale většina z nich je zaměřena na děti a obvykle neřeší specifické problémy. Není divu, že se mladým dospělým dyslektikům tato cvičení nelíbí pro své dětinské zpracování anebo je považují za irelevantní. Proto existuje potřeba vzdělávacích nástrojů, které by braly v úvahu a řešily preference mládeže a mladých dyslektických dospělých od 16 let. Obvykle se takový trénink musí odehrávat odpoledne nebo večer (mimo instituce formálního vzdělávání) a musí být poskytován učiteli / školiteli specializovanými na dyslexii.

Úspěšné projekty GRUNDTVIG EDYSGATE (2008) a DYS 2.0 (2011) reagovaly na tuto výzvu tvorbou výukových her pro dyslektickou mládež na platformě Windows. Tyto hry získaly v roce 2009 rakouskou multimediální cenu v kategorii sociální služby a Cenu světového summitu 2009 v kategorii E-Learningové vzdělávání. Od té však roste požadavek na mobilní verzi her.

Mobilní zařízení se stávají velmi silnými (nejen z technického hlediska) a oblíbenými především u mládeže a mladých dospělých a nabízejí obrovské možnosti pro výuku "kdekoli a kdykoli" zejména pro naše cílové skupiny. Existující hry jsou poskytovány online prostřednictvím internetových prohlížečů a byly navrženy tak, aby fungovaly na stolním počítači s klávesnicí a myší a poměrně velkým displejem.

Proto je cílem DYS2GO přenést potenciál existujících her za dodržení následujícího:

 1. Jakmile je aplikace stažena, není dále třeba internetového připojení (učení "kdekoli a kdykoli").
 2. Uživatelské rozhraní se přizpůsobuje menším obrazovkám.
 3. Jsou podporovány funkce dotykové obrazovky.
 4. Design aplikace se stane opravdu intuitivním (žádné otázky).

Důraz bude kladen na těchto 7 oblastí:

The focus will be on the following 7 areas:

 1. Zrakové rozlišování,
 2. Zraková paměť,
 3. Zraková posloupnost,
 4. Poslechové rozlišování,
 5. Poslechová paměť,
 6. Poslechová posloupnost,
 7. Prostorová orientace (např. nahoře, dole, vzadu, zepředu, vlevo, vpravo).

Hry budou dostupné pro mobilní zařízení (Android, Apple IOS), stejně jako pro Windows (počítače a tablety, které fungují s Windows). Hry DYS2GO budou miniaturní hry založené na přístupu k tréninku vnímání pro potřeby speciálního vzdělávání (SEN). Aplikace pro výukové hry budou doprovázeny příručkou pro učitele o tom, jak používat aplikace ve třídě. Aplikace a průvodce pro učitele budou zdarma k dispozici v angličtině, němčině, lotyštině, češtině, litevštině a bulharštině.