• English
 • Latvia
 • Austria
 • български
 • Česky
 • Lithuania
 • Germany


REZULTĀTI

 1. Pedagoģiskais ietvars: Apraksta projekta pamatu, mērķi, tehnoloģijas, metodoloģiju. Tas kalpos arī kā sniegums/tehniskā specifikācija citiem produktiem.
 2. Mediju failu komplekts: Attēlu, animācijas, tekstu un skaņu radīšana un apkopošana, kas nepieciešama mācību spēlēm. Valodas: visu partneru valodas un angļu.
 3. Spēles specifikācija: stāstu, dizaina studijas un tehniskās rokasgrāmatas kombinācija, kas ir pārnesta xml programmēšanas valodā, kas nepieciešama mācību spēlēm.
 4. Mācību spēle Apps, kas domāta IOS, Android, Windows Desktop, un Windows planšetēm.
 5. Skolotāja rokasgrāmata visās dalībvalstu valodās un angļu. Domāta skolotājiem un treneriem, kas vēlas izmantot apps klasē.
 6. Novērtēšanas ziņojums.
 7. Interneta mājas lapa
 8. Iekšējā platforma projekta aktivitātēm .

O1- Pedagoģiskais ietvars

Rezultāts O1 – Pedagoģiskais ietvars irk ā sākuma punkts vēlākajam projekta darbam un produktiem. Ta sir domāts kā kopīgā darba pamats mūsu sadarbībai. Tādējādi ietvars nosaka ne tikai projekta mērķus un uzdevumus un rezultātus, bet arī līdzekļus, tehnoloģijas un metodes, lai sasniegtu šos mērķus. Visi partneri ir iesaistīti šajā kopīgajā uzdevumā no paša sākuma un visi dalībnieki piedalās šajā uzdevumā.

O1- Pedagoģiskais ietvars ir pieejams angļu valodā. Dokumentam ir 7 nodaļas:

 1. Transformējamo un adaptējamo elementu apraksts (pieredze, metodes, labā prakse, mediji u. c.) no iepriekšējiem projektiem, kas piemēroti mobilajām mācību spēlēm
 2. Plašāku (mācību) mērķu definīcija plānotajām spēlēm
 3. Iepriekšējās atlases rezultāti
 4. Prasības piedāvātajām ierīcēm (hardware) un programmatūrai (software)
 5. Vispārīgais koncepts mācību materiāliem, īpaši interaktīvajai mācīšanās, kas radīta mobilajām ierīcēm
 6. Kopīgais koncepts lietotāja saskarsmei
 7. 7 pielikumi, kas demonstrē iepriekšējo atlasi priekšroku ieguvušām pedagoģiskajām spēlēm 7 mācību jomās

Jūs varat lejuplādēt pilno versiju šeit.

O5 - Skolotāja rokasgrāmata

Brīvpieejas spēļu lietošanas rokasgrāmata skolotājiem, atbalsta personālam un ikvienam, kurš vēlas izmantot DYS2GO mācību lietotni Android vai iPhone versijā.
Skolotāja rokasgrāmata


O6 – Izvērtējuma atskaite

Vispārējā izvērtējuma atskaite apkopo partneru un mērķa auditorijas sniegto atgriezenisko saiti lietotnes izvērtēšanas (testēšanas) laikā.
Izvērtējuma atskaite